DNAimaging™


เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ที่ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบัน

วิเคราะห์ผลได้อย่างชัดเจน แม่นยำ และรวดเร็ว

บริการของเรา

NIPT

NIPT

เทคนิคการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดมารดา เพื่อประเมินความเสี่ยงการเกิดความผิดปกติของโครโมโซมทุกคู่
DPGS

DPGS

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมของตัวอ่อน ก่อนที่จะทำการฝังตัวอ่อนในมดลูกของมารดา
ONCO

ONCO

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับการตรวจความผิดปกติของยีนที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง ด้วย Actionable Test หรือ BRCA Mutation Test

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุด

DNAimaging™ ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Next Generation Sequencing (NGS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการหาลำดับเบสที่พัฒนาขึ้นใหม่ มีความสามารถในการเรียงลำดับนิวคลีโอไทด์ได้จำนวนมาก และเป็นเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ที่ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบัน ทำให้วิเคราะห์ผลได้อย่างชัดเจน แม่นยำ และรวดเร็ว

ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ผ่านการประเมินศักยภาพและการฝึกอบรมการตรวจ NIPT โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Premaitha Health ประเทศอังกฤษ สำหรับการตรวจ DPGS ได้ผ่านการประเมินศักยภาพและการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Thermo Fisher Scientific ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำหรับการตรวจ ONCO ได้ผ่านการประเมินศักยภาพและการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Qiagen ประเทศเยอรมนี

ขั้นตอนการขอรับการตรวจ


ติดต่อสอบถามข้อมูลจากเราได้ผ่านทาง Call Center

รับแบบฟอร์มขอรับการตรวจ แล้วกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ทำการเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์

ตัวอย่างจะถูกส่งมายัง DNAimaging™

วิเคราะห์สารพันธุกรรมที่อยู่ในตัวอย่าง

แพทย์จะทำการนัดหมายท่านเพื่อมาให้ข้อมูลและคำปรึกษา

เกี่ยวกับเรา

บริการคือหัวใจ แม่นยำฉับไว พัฒนาก้าวไกล ด้วยมาตรฐานระดับสากล DNAimaging Co.,Ltd

ที่อยู่

บริษัท ดีเอ็นเอ อิมเมจจิ้ง จำกัด 86 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ช่องทางการติดต่อ

Facebook LINE Instagram Email Website

โทรศัพท์ : 02-953-8641
มือถือ : 091-945-4926, 063-056-4456