ที่อยู่

บริษัท ดีเอ็นเอ อิมเมจจิ้ง จำกัด
86 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900
[คลิกดูแผนที่]
[Google Map]

สาขาของ DNAimaging™
กรุงเทพมหานครฯ (เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 น. - 20:00 น.)

ประชาชื่น
บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด 86 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-953-8641
มือถือ 091-945-4926, 063-056-4456
[คลิกดูแผนที่]
[Google Map]

บางปะกอก 9
บริษัท ประชาชื่น เอ็ม.อาร์.ไอ บางปะกอก 9 364-368 ถ.พระรามที่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 02-041-9091-2
มือถือ 091-872-9982
[คลิกดูแผนที่]
[Google Map]

บางแค
บริษัท ธนบุรี พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด 354-356 ถ.กาญจนาภิเษก เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-454-8487
[คลิกดูแผนที่]
[Google Map]

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
123 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  0-264-04400
[คลิกดูแผนที่]
[Google Map]

บางนา
บริษัท บางนา พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด 240/11-15 ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา แขวงบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-746-8080
[คลิกดูแผนที่]
[Google Map]

สะพานพระนั่งเกล้า
บริษัท ประชาชื่น เอ็ม.อาร์.ไอ สะพานพระนั่งเกล้า 864/1 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-526-9778-9
[คลิกดูแผนที่]
[Google Map]

ต่างจังหวัด (เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 น. - 20:00 น.)
สมุทรสาคร
บริษัท ประชาชื่น เอ็ม.อาร์.ไอ สมุทรสาคร 923/185 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-425804-6
[คลิกดูแผนที่]
[Google Map]

เชียงใหม่
บริษัท เชียงใหม่ พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด 259/7-9 ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ม.5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-122609-11
มือถือ 085-723-3529
[คลิกดูแผนที่]
[Google Map]

เชียงราย
บริษัท เชียงราย อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด 111/39 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-774051-2
มือถือ 097-442-9692
[คลิกดูแผนที่]
[Google Map]

พิษณุโลก
บริษัท พิษณุโลก พี.ซี.อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด 98/27-29 ม. 7 ถ.สีหราชเดโช ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-335111-2
มือถือ 083-410-2553 , 083-410-2556
[คลิกดูแผนที่]
[Google Map]

หาดใหญ่
บริษัท หาดใหญ่ พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลหาดใหญ่) 182 ถ.รัตถกาล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-223424-5
มือถือ 088-227-5392
[คลิกดูแผนที่]
[Google Map]

สุราษฎร์ธานี
บริษัท สุราษฎร์ พี.ซี. อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี) 56 ม.2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
มือถือ 08-8227-5404 , 08-8227-5407
[คลิกดูแผนที่]
[Google Map]

อุดรธานี
บริษัท ไทยกุดเฮลท์ จำกัด 10/16-17 ถ.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-328403-5
มือถือ 095-646-5678
[คลิกดูแผนที่]
[Google Map]

ขอนแก่น
บริษัท ไทยเฮลท์ จำกัด 104/3-4 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-236738, 043-236748
มือถือ 096-746-3944
[คลิกดูแผนที่]
[Google Map]