บริษัท ดีเอ็นเอ อิมเมจจิ้ง จำกัด
Line ID : @DNAimaging
DNA imaging Co.,Ltd.                                   English

บริการตรวจโครโมโซมเพื่อคัดกรองโรคทางพันธุกรรมรวมถึงกลุ่มอาการดาวน์ของทารกในครรภ์จากตัวอย่างเลือดมารดา ราคา 23,000 บาท

DNAimaging™ Prenatal Test คืออะไร

DNAimaging™ เป็นเทคโนโลยีการตรวจโครโมโซมใหม่ล่าสุดสำหรับการตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมรวมถึง กลุ่มอาการดาวน์ของทารกในครรภ์จากตัวอย่างเลือดมารดา โดยไม่ต้องทำการเจาะตรวจน้ำคร่ำหรือเก็บชิ้นเนื้อรกส่งตรวจ จึงเป็นวิธีที่ ง่าย สะดวก ไม่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ไม่มีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร อีกทั้งยังมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือสูง โดยสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ตั้งแต่ อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป

DNAimaging™ ตรวจหาความผิดปกติของสารพันธุกรรมที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ หรือที่เรียกว่าโครโมโซม โดยตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซมจำนวน 3 คู่ที่พบได้บ่อย ได้แก่
โครโมโซมคู่ที่ 21 (กลุ่มอาการดาวน์, Down syndrome)
โครโมโซมคู่ที่ 18 (กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด, Edwards Syndrome)
และโครโมโซมคู่ที่ 13 (กลุ่มอาการพาทู, Patau Syndrome)
นอกจากนี้ DNAimaging™ ยังสามารถ ตรวจระบุเพศ (ในกรณีที่ผู้รับการตรวจแจ้งความประสงค์ขอทราบผล) และหาความผิดปกติของ โครโมโซมเพศได้อีกด้วย

สตรีตั้งครรภ์ที่ควรตรวจโครโมโซมคัดกรองโรคทางพันธุกรรมด้วย DNAimaging™ ได้แก่
- มีอายุ 30 ขึ้นไป เนื่องจากมีความเสี่ยงในการตรวจพบความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์สูง และมีอัตราความเสี่ยงสูงขึ้นตามอายุของสตรีตั้งครรภ์
- มีผลการตรวจคัดกรองจากสารชีวเคมีในเลือดมารดาที่ผิดปกติ
- พบความผิดปกติการเจริญของทารกในครรภ์จากผลอัลตร้าซาวด์
- มีประวัติบุคคลในครอบครัวและเครือญาติเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 18 13 และโครโมโซมเพศ
- ทารกในครรภ์มาจากการ

ผู้หญิงทุกคนมีโอกาสเสี่ยงตั้งครรภ์บุตรในกลุ่มอาการดาวน์ อัตราความเสี่ยงนี้จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่ออายุมารดามากขึ้นและเพิ่มอย่างรวดเร็วหลังอายุ 35 ปีขึ้นไป ดังแสดงในตารางด้านล่าง

อายุ
มารดา
โอกาสที่ทารก
จะเป็นดาวน์ซินโดรม
201 in 2,000
211 in 1,700
221 in 1,500
231 in 1,400
241 in 1,300
251 in 1,200
261 in 1,100
271 in 1,050
281 in 1,000
291 in 950
301 in 900
311 in 800
321 in 720
331 in 600
341 in 450
อายุ
มารดา
โอกาสที่ทารก
จะเป็นดาวน์ซินโดรม
351 in 350
361 in 300
371 in 250
381 in 200
391 in 150
401 in 100
411 in 80
421 in 70
431 in 50
441 in 40
451 in 30
461 in 25
471 in 20
481 in 15
491 in 10

Source: http://www.ndss.org/Down-Syndrome/What-Is-Down-Syndrome/

ข้อดีของการตรวจวิเคราะห์ด้วย DNAimaging™


ปลอดภัย

ไม่เกิดความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร


สะดวกและง่าย

เพียงแค่เจาะเลือดมารดาเพื่อการตรวจวิเคราะห์เพียงแค่ 10 มิลลิลิตร


มีความแม่นยำสูง

มากกว่า 99% รวมทั้งมีอัตราการเกิดผลบวกปลอม (Flase positive) ต่ำเพียง 0.1% และผลลบปลอม (Flase negative) ต่ำเพียง 0.01% เท่านั้น


รวดเร็ว

ใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลภายใน 5-7 วันทำการ


ตรวจวิเคราะห์

ได้ทุกช่วงอายุของมารดาผู้ตั้งครรภ์ รวมทั้งมารดาในกลุ่มเสี่ยง มารดาตั้งครรภ์บุตรคนเดียว ตั้งครรภ์แฝด หรือมารดาที่ได้รับการบริจาคเซลล์ไข่ รวมทั้งสามารถตรวจเด็กหลอดแก้วได้กลับสู่ด้านบน