DNAimagingTM

เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ที่ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบัน

วิเคราะห์ผลได้อย่างชัดเจน แม่นยำ และรวดเร็ว

บริการของเรา

NIPT
NIPTเทคนิคการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดมารดา เพื่อประเมินความเสี่ยงการเกิดความผิดปกติของโครโมโซมทุกคู่
DPGS
DPGSเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมของตัวอ่อน ก่อนที่จะทำการฝังตัวอ่อนในมดลูกของมารดา
ONCO
ONCOเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับการตรวจความผิดปกติของยีนที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง ด้วย Actionable Test หรือ BRCA Mutation Test

บทความวิชาการ

ความรู้จากทั่วโลกที่เรารวบรวมมาอย่างทั่วถึงและ
เรียบเรียงมาอย่างดี
 
เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือและทันต่อเหตุการณ์สำคัญ
Image

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุด

DNAimagingTM ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Next Generation Sequencing (NGS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการหาลำดับเบสที่พัฒนาขึ้นใหม่ มีความสามารถในการเรียงลำดับนิวคลีโอไทด์ได้จำนวนมาก และเป็นเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ที่ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบัน ทำให้วิเคราะห์ผลได้อย่างชัดเจน แม่นยำ และรวดเร็ว

ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ผ่านการประเมินศักยภาพและการฝึกอบรมการตรวจ NIPT โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Premaitha Health ประเทศอังกฤษ สำหรับการตรวจ DPGS  ได้ผ่านการประเมินศักยภาพและการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Thermo Fisher Scientific ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำหรับการตรวจ ONCO ได้ผ่านการประเมินศักยภาพและการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Qiagen ประเทศเยอรมนี
Image
play-icon3.png

ขั้นตอนการขอรับการตรวจ

Image

ติดต่อสอบถามข้อมูลจากเราได้ผ่านทาง Call Center

Image

รับแบบฟอร์มขอรับการตรวจ แล้วกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์

Image

เจ้าหน้าที่ทำการเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์

Image

ตัวอย่างจะถูกส่งมายัง DNAimaging™

Image

วิเคราะห์สารพันธุกรรมที่อยู่ในตัวอย่าง

Image

แพทย์จะทำการนัดหมายท่านเพื่อมาให้ข้อมูลและคำปรึกษา

Image

เกี่ยวกับเรา

บริการคือหัวใจ แม่นยำฉับไว พัฒนาก้าวไกล ด้วยมาตรฐานระดับสากล DNAimaging Co.,Ltd

ที่อยู่

บริษัท ดีเอ็นเอ อิมเมจจิ้ง จำกัด 86 ถ.เทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ช่องทางการติดต่อ

Facebook       LINE       Instagram       Email       Website

โทรศัพท์
02-953-8641
มือถือ
091-945-4926, 063-056-4456